Gracelandfestival is een plek waar we elkaar ontmoeten en op een liefdevolle en
kritische manier onderweg zijn met onszelf, onze naaste en God. Waar we genieten
van kunst en muziek en vernieuwd worden in ons denken.

In 2018 ben ik teamleider communicatie geworden van het Gracelandfestival. In deze rol ben ik (mede)verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bewaken en communiceren van het bestaansrecht (of de why) van het festival.