In september 2009 begon ik met een stage docent Godsdienst op het Griftland College in Soest. Na deze stage ben ik blijven hangen en heb ik tot augustus 2013 een flinke groei doorgemaakt in mijn docentschap. Hierna leek het me wijs om ermee te stoppen, mede vanwege de kleine kinderen thuis. Hierdoor is er ruimte gekomen om in de wijk Buurthuiskamer Burezina op te richten.

Toen ik in november 2015 een SMS van een oud-collega kreeg, of ik toch niet weer wilde terugkomen, begon het meteen weer te kriebelen. Van december 2015 – augustus 2017 heb ik met meer plezier en inspiratie dan ooit (wat uiteraard fluctueerde) les gegeven aan de onderbouw en bovenbouw van het Griftland.

In mijn tweede termijn op deze school heb ik mij naast het lesgeven beziggehouden met een vernieuwingstraject rondom het vak Godsdienst. Het feit dat ook op deze (Protestants Christelijke) school de secularisatie onder leerlingen steeds meer evident raakte, vroeg met klem om het opnieuw uitvinden van het vak. Ik heb een mooie rol kunnen spelen in deze zoektocht. Helaas heb ik vanwege een verhuizing de school voor de tweede keer moeten verlaten. Maar wat ik in mijn laatste periode zoeken naar vernieuwing en verbetering op het spoor ben gekomen, vraagt nog steeds om verdere uitwerking.

Zij het in een andere context; mijn liefde voor de leerling blijft.